- alarmy - elektroinstalace - přepěťové ochrany - dálkové ovládání topení -
Prohlédněte si i ostatní nabízené služby ... pokud Vámi hledanou nenaleznete, kontaktujte nás 606 621 617

Kompletní realizace elektroinstalace Tábor

Chcete si provést rozvod elektroinstalace v rodinném domě svépomocí? I pro tuto alternativu jsme Vám schopni poskytnout veškeré informace. Ale pro kvalitní, bezpečnou a dle platných norem provedenou elektroinstalaci vám důrazně doporučujeme přenechat provedení rozvodů na zkušeném odborníkovi.

Návrh rozvodů by měl vypracovat projektant v oboru elektro na základě vašich požadavků. Dle platného projektu pak provede elektrikář kabelové rozvody a následnou kompletaci přístrojů, rozvaděčů. Elektrikář by měl mít platné osvědčení podle §14, vyhlášky č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Provedení elektroinstalace v rodinném domě
hlavní ochranná přípojnice hlavní domovní rozvaděč pilíř s přípojkovou skříní

Před výstavbou rodinného domu je nutné kontaktovat elektrikáře ne až po dokončení hrubé stavby, jako se to běžně děje, ale naopak již v průběhu výkopových prací. Do betonových základů domu se musí vložit zemnící páska, která má hlavní vliv na kvalitu uzemnění. Na pásku připojené dráty se vyvedou na povrch v místech plánovaných svodů, a v místě hlavní ochranné přípojnice tzv. HOP.

pojistková skříň Samotná elektroinstalace pro rodinný dům začíná přípojkou nízkého napětí od distributora elektrické energie, dnes už většinou zemním kabelem, dále pojistkovou skříní, umístěnou standardně na hranici pozemku, v pilíři (popř. ve zděném plotě). Z pojistkové skříně je napojen elektroměrový rozvaděč, ze kterého pokračuje elektrické vedení do hlavního domovního rozvaděče. V dnešní době jsou důležitou součástí elektroinstalace svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany. Volbu úrovně přepěťových ochran je vhodné provést ještě před počátkem hrubé instalace. Jejich použitím chráníme citlivé elektrické spotřebiče.

vypínač a zásuvka SEZ vypínač a zásuvka SEZ vypínač a zásuvka SEZ
Provedení elektrické instalace můžeme zvolit standardní, inteligentní anebo hybridní. Hrubé rozvody (vysekání drážek, natahání kabelů, montáž krabic, rozvaděčů) provedeme dle použitého systému. Následuje kompletace zásuvek, vypínačů, svítidel, rozvaděčů a připojení ostatních zařízení.

garážový rozvaděč
Dokončená elektroinstalace musí být před uvedením do provozu řádně přezkoušena a proměřena. Pokud je shledána funkční a bezpečná, vystaví revizní technik výchozí revizní zprávu, která je nutná pro úspěšnou kolaudaci a jednání s distributorem elektrické energie.
regulace topení řízení RGB LED osvětlení řízení LED osvětlení řízení LED osvětlení rozvody v betonu

Elektroinstalace v Táboře a okolí? Firma JPElektro je tu pro vás k dispozici!
Koukněte se také na náš nový web věnovaný výhradně inteligentním elektroinstalacím na
www.inteligentni-elektroinstalace.eu!
Zpět na seznam služeb